Още по темата

Днес - 14 март, почитателите на математиката отбелязват Деня на числото Пи, защото датата, както я изписват американците (бел. ред. - месецът се изписва по техния стандарт преди датата) – 3-14-17, дава първите цифри от математическата константа 3,141592653.

Пи е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Тя се използва в математиката, физиката и техниката.

Пи е "като основен атомен градивен блок" на математиката, казва математикът Джон Поулъс от университета "Темпъл".

Интересен аспект на числото Пи е, че е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. Изчислено е до над един трилион цифри след десетичния знак.

Източник: Getty Images/Guliver

Предизвикателство е колко цифри от него може да запомни човек. До 31-я знак след десетичната запетая, числото изглежда така 3,1415926535897932384626433832795.

"Това е портал към този вълшебен загадъчен свят на математиката", каза математикът Едуард Френкъл от университета на Калифорния.

За професора по математика от Йейлския университет Нейтан Каплан денят на числото Пи е "подходящ за математически ентусиазъм". Той обаче призна, че за повечето хора математиката не е забавна заради начина, по който се преподава в училище.

А ето и 3 факта за числото Пи:

1. Приблизителната стойност на Пи, изразена като обикновена дроб е 22/7.

2. Числото е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 г.

3. Денят на числото Пи за първи път е отбелязан през 1988 г. от физикът Лари Шоу, който работил в музея Експлораториум в Сан Франциско.

Източник: Getty Images/Guliver