Още по темата

Върховната административна прокуратура протестира решението на енергийния регулатор за по-високите цени на парното и топлата вода. Прокурорите искат отмяната им, като смятат решението на КЕВР за незаконосъобразно.

В мотивите си от прокуратурата твърдят, че регулаторът не изпълнява задълженията си да определя цените на водата, а директно приема искането на водоснабдителното дружество.

Дали решението на КЕВР ще бъде отменено ще реши Административният съд в София.    

Най-голямо е увеличението в Плевен - 37,40 на сто. С близо 22% повече ще плащаме и в София, и в Пловдив. 25% ще е увеличението в Бургас заради увеличението на природния газ. Във Велико Търново е заложен най-малък скок - около 18%. 

Имаше и протест пред КЕВР. 

ВИЖТЕ ПРОТЕСТА В СНИМКИ

Проверяваме и решението на КЕВР за цената на газа

– законосъобразно ли е това решение. Това каза заместник главният прокурор и административен ръководител на ВАП Ася Петрова.

От прокуратурата са изискали административната преписка от комисията. „Предстои произнасяне и преценка за това дали има основание, според нас има основание да протестираме това решение пред административния съд ”, съобщи тя. Срокът за протестиране на административния акт е 30-дневен. „Така че в рамките на срока ще се произнесем - това най-общо казано, а иначе буквално в рамките дни”, посочи Петрова.

Според прокуратурата КЕВР е задължена да определи норма на възвръщаемост, съгласно закона.

Тя обаче не е изпълнила това свое задължение, а е възприела нормата по договора за концесия. Освен това КЕВР не изложила мотиви, въпреки предходно свое решение, в което е определила такава норма. „Длъжна е лично КЕВР да определи цена и конкретно тази норма на възвръщаемост и да изложи мотиви в своето решение”, заяви Ася Петрова.

Храни и услуги ще поскъпнат заедно с природния газ 

Кой е виновен за скока на цените в България

Остра реакция на цените в България: Решението е взето непрозрачно